Forslag til reguleringsplan for Fillan sentrum

Utvalg for plan, landbruk og miljø har i møte 02.09.2020, sak 118/20, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Fillan sentrum, gnr 90, bnr 12 m fl, til offentlig ettersyn. Om planforslaget Planforslaget er en plan for utvikling av Fillan sentrum i et langsiktig perspektiv, og består av følgende plandokumenter: plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser, formingsveileder, … Fortsett å lese Forslag til reguleringsplan for Fillan sentrum