Fv. 6448 Knarrlagsundbrua – høring og offentlig ettersyn

Trøndelag fylkeskommune legger i henhold til plan- og bygningsloven §12-10, detaljreguleringsplan for fv. 6448 Knarrlagsundbrua i Hitra kommune ut til høring og offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny bru over Knarrlagsundet med tilhørende vegsystem og fortau. Nærmere informasjon om planforslaget og plandokumentene finnes på fylkeskommunens nettside, i … Fortsett å lese Fv. 6448 Knarrlagsundbrua – høring og offentlig ettersyn